22. divadelní sezóna 2020/2021

Výroční členská schůze souboru

02.01.2020 13:25

Všechny členy našeho Divadelního souboru Tyl Slaná, hostující herce z námi uváděných her a vybrané hosty z řad slánských spolků zveme na výroční schůzi, která se bude konat v pátek dne 10. ledna 2020 od 18 hodin na přísálí Kulturního domu ve Slané. Na programu budou informace o členské základně, zpráva o hospodaření, ohlédnutí za činností souboru v roce 2019, plán akcí na rok 2020 a další. Schůzi svolává, jménem výboru Divadelního souboru Tyl Slaná, z.s., Radek Šmíd, principál souboru.

Vyhledávání