21. divadelní sezóna 2019/2020

Výroční členská schůze DS Tyl Slaná

26.02.2019 09:00

Všechny členy našeho Divadelního souboru Tyl Slaná, hostující herce z námi uváděných her a vybrané hosty z řad slánských spolků zveme na výroční schůzi, která se bude konat v pátek dne 1. března 2019 od 18 hodin na přísálí Kulturního domu ve Slané. Na programu budou informace o členské základně, zpráva o hospodaření, ohlédnutí za činností souboru v roce 2018, plán akcí na rok 2019 a další. Schůzi svolává, jménem současného výboru Divadelního souboru Tyl Slaná, z.s., Radek Šmíd, principál souboru.

Vyhledávání