20. divadelní sezóna 2018/2019

Výroční členská schůze DS Tyl Slaná

11.03.2018 13:49

Všechny členy našeho Divadelního souboru Tyl Slaná, hostující herce z námi uváděných her a vybrané hosty z řad slánských spolků zveme na výroční schůzi, která se bude konat v pátek dne 16. března 2018 od 18 hodin v přísálí Kulturního domu Slaná. Na programu budou informace o členské základně, zpráva o hospodaření, ohlédnutí za činností souboru v roce 2017, plán akcí na rok 2018 a další. Jménem výboru Divadelního souboru Tyl Slaná, z.s. schůzi svolává Radek Šmíd, principál souboru.

Vyhledávání