20. divadelní sezóna 2018/2019

Výroční členská schůze DS Tyl Slaná

17.01.2017 12:41

Všechny členy našeho Divadelního souboru Tyl Slaná, hostující herce z námi uváděných her a vybrané hosty z řad slánských spolků zveme na výroční schůzi, která se bude konat v pátek dne 10. února 2017 od 18 hodin v přísálí Kulturního domu Slaná. Na programu budou informace o členské základně, zpráva o hospodaření, ohlédnutí za činností souboru v roce 2014, plán akcí na rok 2015 a další. Schůzi svolává, jménem současného výboru Divadelního souboru Tyl Slaná, z.s., Radek Šmíd, principál souboru.

Vyhledávání