23. divadelní sezóna 2021/2022

Volby přinesly nové vedení souboru

01.07.2021 16:42

Protože se začátkem tohoto roku dovršilo období pěti let od posledních voleb vedení souboru, stanovy nám opět nedaly na vybranou a museli jsme provést novou volbu výboru. Vzhledem ke známým okolnostem začátku tohoto roku se valná hromada našich členů mohla bezpečně sejít až 18. června 2021. A přestože dosavadní výbor Divadelního souboru Tyl celých pět let pracoval tak, jak nejlépe mohl, došlo k malé změně v jeho složení. Jaké je tedy nové složení výboru?

Helena Šlaisová bude nově zastávat funkci zástupce vedoucího souboru. Její snahou bude aktivizovat soubor zevnitř, posílit vzájemné vztahy a kontakty mezi členy souboru i mimo termíny zkoušek nebo oficiálních akcí. Hela se zkrátka pokusí obnovit tu správnou divadelní partu!

Řádné a rozumné hospodaření bude i nadále zajišťovat Jitka Kvardová. Jako doposud se postará o hrazení veškerých závazků z naší strany a proplácení dokladů souvisejících s činností našeho spolku. Jitka bude prostě i nadále pečlivě dohlížet na to, abychom neutráceli víc, než vyděláme!

Technickoorganizační záležitosti bude mít nově na povel Marie Farská. Protože v uplynulých letech došlo k technické modernizaci našeho vybavení a prostorů (za což si veliký díky zaslouží především Jan Kvarda), nyní se chceme zaměřit na „zabydlení“ a nastavení nějakých pravidel týkajících se provozu. A na to je potřeba organizační talent, který Maruška nepochybně má!

Principálem souboru na nadcházející období zůstává Radek Šmíd, který bude nadále zastupovat soubor jako statutární zástupce, bude komunikovat s úřady, pořadateli divadelních představení, divadelními agenturami a hostujícími divadelními soubory.

Přejeme novému výboru mnoho zdaru a úspěchu do dalších pěti let činnosti.

Vyhledávání

Helena Šlaisová

Jitka Kvardová

Marie Farská

Radek Šmíd