19. divadelní sezóna 2017/2018

Účast na jednání SČDO

18.02.2011 09:29

V pátek 18. února 2011 se koná schůze členů Svazu českých divadelních ochotníků (SČDO), kterého se za náš Divadelní soubor Tyl Slaná zúčastní také Radek Šmíd, poprvé ve funkci vedoucího souboru. Schůze se bude konat v Městském kině JAS v Tanvaldě. Za náš soubor se schůze zúčastní ještě Helena Šlaisová, která je členkou výboru Jizerské oblasti SČDO. Jedním z úkolů naší "delegace" bude seznámení přítomných členů jiných ochotnických souborů o změně ve vedení toho našeho.

 

Co je SČDO?

Je společenskou organizací neprofesionálních tvůrců a příznivců divadelní činnosti. Vykonává svou působnost na území České republiky, je právnickou osobou, tedy může nabývat práv a zavazovat se. Posláním svazu je podílet se na rozvoji činností divadla ochotnického a loutkového, uměleckého přednesu a dalších forem scénického projevu a přispívat k jejich uplatnění ve společenském životě. Své poslání zabezpečuje tím, že vyhlašuje či organizuje soutěže, přehlídky, festivaly a výstavy, pečuje o vzdělávání a poskytuje informace o aktivitách v oblasti scénického projevu. Spolupracuje se zastupitelskými sbory, odbornými zařízeními, společenskými organizacemi, uměleckými sdruženími a vládními i nevládními organizacemi, stará se o dokumentaci činnosti divadelníků, vydává informační bulletiny a publikace, uděluje svazová ocenění a vyznamenání, popularizuje divadelní aktivity, zprostředkovává styk mezi soubory a hájí zájmy divadelníků. Členem se může stát každý obyvatel České republiky starší 15 let, který doručí příslušnému oblastnímu předsednictvu SČDO písemnou přihlášku. Svaz je členěn do regionů (oblastí), jež se vytvářejí nezávisle na územním uspořádání státu podle vhodnosti a místních potřeb.

Vyhledávání