19. divadelní sezóna 2017/2018

Spolupráce s SDH Slaná

30.01.2011 10:03

Jak již možná víte, novým vedoucím Divadelního souboru Tyl Slaná, tedy principálem tohoto ochotnického souboru, je od lednové výroční schůze pan Radek Šmíd. Ten v současné době společně s celým nově zvoleným výborem podstupuje proces ujímání se své funkce a záležitostí s ní spojených. Jedná se o nutné administrativní kroky spojené s formálním fungováním souboru v souladu s různými předpisy a zákony o občanských sdruženích. Milým zpestřením v těchto hektických dnech se tak stala výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů ze Slané, které se Radek účastnil jako přizvaný host a zástupce našeho souboru. Tohoto pozvání a možnosti promluvit využil k poděkování za dosavadní vzájemnou spolupráci, při které si oba spolky často pomáhají a vycházejí vstříc. I pro rok 2011 je plánováno hned několik akcí, během kterých by spolupráce a výpomoc obou spolků byla více než přínosná.

 

Vyhledávání