20. divadelní sezóna 2018/2019

Pozvánka na výroční schůzi DS Tyl Slaná

15.01.2015 13:01

Všechny členy našeho Divadelního souboru Tyl Slaná a vybrané hosty z řad slánských spolků zveme na výroční schůzi, která se bude konat v pátek dne 13. února 2015 od 18 hodin v přísálí Kulturního domu Slaná. Na programu budou informace o členské základně, zpráva o hospodaření, ohlédnutí za činností souboru v roce 2014, plán akcí na rok 2015 a další. A především volby nového výboru, který bude zajišťovat vedení divadelního souboru v následujících dvou letech. Schůzi svolává, jménem současného výboru DS, Radek Šmíd, principál souboru.

Vyhledávání