20. divadelní sezóna 2018/2019

Pozvánka na výroční schůzi DS Tyl Slaná

27.01.2014 11:18

Všechny členy našeho Divadelního souboru Tyl Slaná a vybrané hosty z řad slánských spolků zveme na výroční schůzi, která se bude konat v sobotu dne 1. února 2014 od 18 hodin v přísálí Kulturního domu Slaná. Na programu budou informace o členské základně, zprava o hospodaření, ohlédnutí za činností souboru v roce 2013, plán akcí na rok 2014 a další. Schůzi svolává, jménem výboru DS, Radek Šmíd, principál souboru.

Vyhledávání