20. divadelní sezóna 2018/2019

Pozvánka na valnou hromadu

01.11.2010 14:14

Všechny členy našeho Divadelního souboru Tyl Slaná zveme na valnou hromadu, která se bude konat v pátek dne 5. listopadu 2010 od 18 hodin v přísálí Kulturního domu  Slaná. Na programu budou informace o činnosti souboru a plnění plánu akcí na rok 2010, zpráva revizní komise o hospodaření za první pololetí 2010, příprava akcí do konce roku 2010 a další.

Za výbor DS Tyl, Šlaisová Helena, vedoucí souboru

Vyhledávání