20. divadelní sezóna 2018/2019

Pozvánka na Memoriál Jíři Kousala

04.07.2014 10:28

V sobotu 9. srpna 2014 se ve Slané uskuteční již pátý ročník volejbalového Memoriálu Jíři Kousala pro amatérské hráče, který také letos pořádají slánští ochotníci a dobrovolní hasiči. Letošní ročník memoriálu pomůže formou peněžní sbírky matkám s dětmi v nouzi.

Hrát se bude podle platných volejbalových pravidel a na vlastní nebezpečí. Turnaj je určen pro amatérské (neregistrované) hráče. Každý hráč si přinese vlastní vhodnou obuv a oděv. Rozhodčí budou nominováni z jednotlivých hráčů. Hrací systém určí pořadatel po uzávěrce přihlášek podle počtu přihlášených týmů. Případné protesty se vyřizují se soupeřem u baru. Pro tři nejlepší týmy jsou připraveny ceny a celkový vítěz získá hlavní cenu, kterou je putovní pohár. Občerstvení na místě zajištěno. Startovné činí 600,- Kč za tým.

Svůj tým složený ze šesti amatérských hráčů (z toho minimálně dvou žen) můžete přihlásit nejpozději do 1. srpna 2014. Kontaktní osobou je Radek Šmíd a přihlásit se můžete na telefonu 773 654 743 nebo pomocí formuláře na internetové stránce www.dstyl.cz.

Z peněz, které pořadatelé vyberou na startovném, budou uhrazeny odměny pro soutěžící a vítězné týmy. Také bude pořízen vzpomínkový věnec pro Jířu Kousala, který tragicky zahynul 9. listopadu 2009 a na jehož počest je celý turnaj organizován. Zbylé peníze, stejně jako dary od sponzorů, peníze vydělané prodejem občerstvení a získané finanční sbírkou probíhající během celého turnaje, budou darovány Domovům pro matky s dětmi v tísni, které provozuje Oblastní charita Liberec. Všechny účastníky tak zahřeje příjemný a pěkný pocit nejen ze sportovních výkonů, ale také z toho, že přispěli na dobrou věc.

Zvláštní poděkování patří Základní škole ve Slané za bezplatný pronájem sportovního areálu, kde se celý turnaj odehrává. Děkujeme.

Pokud se chcete zúčastnit tohoto turnaje, ať už jako soutěžící nebo diváci mimořádně pěkných volejbalových utkání, už dnes si ve svých kalendářích označte sobotu 9. srpna 2014, kdy proběhne další, již pátý ročník Memoriálu Jíři Kousala.

Za pořadatele, Radek Šmíd

 

Vyhledávání