20. divadelní sezóna 2018/2019

Ohlédnutí našeho principála za činností souboru v roce 2011

16.01.2012 10:52

Vážení a milí přátelé našeho divadelního souboru,

 

dovolte mi, abych vás v úvodu mého ohlédnutí za činností soubrou v roce 2011 ještě jednou co nejsrdečněji pozdravil s přáním, aby byl tento rok pro nás všechny šťastný a úspěšný.

Ohlédnutí za uplynulými dvanácti měsíci nemohu začít jinak než připomenutím smutné události předvánočních dnů, smrti pana Josefa Roštejnského, který se během svého života významným způsobem podílel na práci a činnosti našeho souboru.

Rok 2011 jsme bohužel nezačali příliš úspěšně, čemuž napomohlo již druhé odsunutí divadelní premiéry představení Přelet nad kukaččím hnízdem. O to úspěšněji jsme ten rok ale ukončili, k čemuž se ještě dostanu.

Minulý rok bychom mohli také označit jako rok, kdy jsme zahájili jedenáctý rok naší činnosti. Zároveň jsme si mohli připomenout 203. výročí od narození Josefa Kajetána Tyla, po němž se náš soubor jmenuje. Ale největší radost nám přineslo 70. výročí narození čestného člena našeho souboru, pana Josefa Kubíka.

Prvním větším pracovním úkolem našeho souboru byla březnová Sedmá Divadelní tancovačka, která se svým "retrostylem" trefila do vkusu našich diváků a stala se tak jedním z nejúspěšnějčích ročníků této pravidelné akce. Povzbuzeni tímto úspěchem jsme velice rádi ohlásili začátek přípravných prací na pohádkovém představení Co takhle svatba, princi?

Stejně jako v mnoha předešlých letech jsme i minulý rok vyrazili na přehlídku do Josefova Dolu, kde jsme shlédli spoustu pěkných představení, které mnohým z našich členů dodalo mnoho nové chuti do práce.

Jako každý rok, i loni si nové vedení našeho souboru připravilo pro své členy akci na ukončení divadelní sezóny. Večírku předcházelo jednání valné hromady souboru, kde se řešili poslední nutné záležitosti před odstartováním každoročních divadelních prázdnin, které se ale minulé léto od těch předchozích lišily.

Tou změnou, oproti dalo by se říci předchozím 35 letům, byla kompletní rekonstrukce divadelních šaten. Poděkování za financování a podporu zaslouží Obecní úřad, poděkování za odvedenou práci zaslouží ti členové našeho souboru, kterým není líto věnovat část svého volného času. Jmenovat je s ohledem k druhým nebudu, ačkoliv by to bohužel byl seznam velmi krátký. V neposlední řadě si poděkování zaslouží i pánové Aleš Schovánek a Michal Mikule, bez jejichž řemeslnického umu bychom to jednoduše řečeno nedokázali. Modernizací prošlo také naše zvukové a světelné vybavení, nové máme i závěsy a horizonty na jevišti.

Druhá polovina loňského roku byla ve znamení příprav co nejbohatší nabídky kulturních akcí pro naše diváky. Mnoho z nápadů, se kterými nový výbor přišel, ještě nebylo naplněno, ale několik jich již bylo realizováno. Zde musím zmínit mimořádně riskatní, ale mimořádně povedený Bramborákový večer s hudební skupinou Suffering Souls. Další novinkou byl také úspěšný a vysoce ceněný vánoční zájezd do adventní Prahy na staroměstské trhy a muzikál Janka Ledeckého. A mezi hezké a milé akce patřily i diskotéky pro děti, o které se postarala Katka Schovánková. V případě "bramboráku", zájezdu i dětských diskoték se sice nejedná o akce, které generují nějaký významný finanční zisk, ale přináší nové diváky, kteří se díky těmto akcím o našem souboru a jeho divadelních premiérách třeba teprve dozvěděli.

Hned v září, na začátku nové sezóny jsme si do Slané pozvali divadelní soubor z Desné, který i přes velmi malou návštěvnost podal velmi přesvědčivý výkon.

Závěr roku 2011 byl ve znamení dvou veleúspěšných premiér našich nových divadelních představení. První premiérou bylo představení režiséra Martina Baška Přelet nad kukaččím hnízdem. Představení hned po premiéře sklidilo mnoho pochvalných reakcí a blahopřání a mnoho jich jistě ještě sklidí během plánovaných zájezdových představení v tomto roce. Osobně bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za výborně odvedenou práci.

Druhou premiérou bylo pohádkové představení Co takhle svatba, princi? Toto představení je pro soubor důležité návratem k oblíbenému a úspěšnému žánru, kterým pohádka bezesporu je. A pohádková premiéra byla fantastická! Obě představení, odpolední i večerní, měly úžasnou návštěvnost a na závěr odpoledního představení nás přišel pozdravit také autor pohádky, pan Jiří Chalupa, který přede všemi diváky a herci vysekl obrovskou poklonu nejen režisérce Katce Schovánkové, ale celému divadelnímu souboru. Také já všem zúčastněným děkuji za výborně odvedenou práci.

Jak "Kukačka", tak i "Svatba" měli pro soubor ale ještě jeden, mnohem důležitější význam. Ukázalo se totiž, že pořád existují noví lidé, které láká kouzlo ochotnického herectví, kteří objevují vůni divadelních šminek a poznávají kouzlo prken, která znamenají svět. A já osobně bych si moc přál, aby se z těchto našich sice nových kamarádů, ale přeci jen stále ještě hostujících herců, stali plnoprávní členové naší divadelní rodiny.

Vážení přátelé, chci vám všem popřát, aby se vám letos vyhýbaly nezdary, nemoci a neštěstí, aby ve vašich rodinách vládla pospolitost, vzájemný respekt a láska a aby byl pro nás všechny letošní rok rokem životní a tvůrčí pohody.

 

Radek Šmíd

Vedoucí souboru

Vyhledávání