19. divadelní sezóna 2017/2018

Odložen termín premiéry

28.02.2011 08:28

Výbor Divadelního souboru Tyl Slaná bere na vědomí oznámení Martina Baška o tom, že plánovaná premiéra divadelního představení Přelet nad kukaččím hnízdem, jehož je režisérem, se v plánovaném termínu, tedy 16. dubna 2011, neuskuteční. Důvodem je dle vyjádření režiséra skutečnost, že současný stav příprav na představení neodpovídá tomu stavu, kdy by bylo možné premiéru v ohlášeném termínu realizovat. Režisér se sešel s celým týmem a partou, která na představení pracovala, a toto své rozhodnutí jim oznámil. Z následné diskuze vzešlo rozhodnutí o posunutí termínu premiéry na listopad tohoto roku. Výbor Divadelního souboru Tyl tímto děkuje všem zúčastněným členům za pochopení a trpělivost, kterou s přípravou tohoto představení, respektive s režisérským vedením, mají. Výbor také přijímá Martinovu omluvu a jeho uznání, že přípravu představení podcenil i vlivem toho, že je režisérem a představitelem hlavní role v jedné osobě. Výbor dále vyjadřuje svou podporu Katce Schovánkové, která zahájila přípravné práce na pohádkovém představení. Toto představení je pro soubor důležité návratem k oblíbenému a úspěšnému žánru.

Vyhledávání