20. divadelní sezóna 2018/2019

Ocenění pro členy našeho souboru

25.06.2014 15:44

V divadle v Lomnici nad popelkou během jara zasedala oblastní konference Jizerské oblasti Svazu českých divadelních ochotníků, tedy nejvyšší orgán celé Jizerské oblasti, složený ze zástupců všech 13 sdružených divadelních spolků. Za náš soubor se konference zúčastnil Radek Šmíd, Helena Šlaisová a Aleš Roštejnský. První jmenovaný, Radek Šmíd, vedoucí našeho souboru, byl na této konferenci zvolen místopředsedou celé oblasti. Věříme, že zkušenosti získané ve vedení slánského souboru bude moci uplatnit také ve vedení Jizerské oblasti.

Předsednictvo JO SČDO na této konferenci dále udělilo své nejvyšší ocenění Zlatý odznak Jizerské oblasti člence našeho souboru paní Ladislavě Machové a stejné ocenění získal také náš Jaroslav Malý. Předsednictvo JO SČDO je tak ocenilo za dlouholetou úspěšnou činnost v amatérském divadle a ve společenském a kulturním životě. Tato ocenění byla oběma jeho nositelům předána na červnové schůzi členů Divadelního souboru Tyl Slaná. Oceněným jménem všech členů a příznivců našeho souboru ještě jednou velice gratulujeme!

Jaroslav Malý stál v roce 1999 u znovuzrození Divadelního souboru Tyl Slaná, který navázal na tradici ochotnického divadla ve Slané sahající až do roku 1897. Přestože jen díky společnému zápalu a nadšení celého souboru se povědomí o obnoveném ochotnickém divadle velice brzy rozneslo po celé obci i širokém okolí, velký podíl na znovuobnovení činnosti měl právě Jaroslav Malý, který se stal technikem i kulisákem souboru a svou zručností a šikovnými nápady se dosud podílel na více než desítce divadelních představení, pro které chystal vždy líbivé a oceňované scény. Pan Jaroslav Malý má nezpochybnitelný podíl na všech úspěších souboru.

Ladislava Machová stála roce 1999 u znovuzrození Divadelního souboru Tyl Slaná, který navázal na tradici ochotnického divadla ve Slané sahající až do roku 1897. Přestože jen díky společnému zápalu a nadšení celého souboru se povědomí o obnoveném ochotnickém divadle velice brzy rozneslo po celé obci i širokém okolí, velký podíl na znovuobnovení činnosti měla právě Ladislava Machová, která se stala režisérkou souboru a na svět dosud pomohla hned šesti divadelním představením. Paní Ladislava Machová má nezpochybnitelnou zásluhu na všech úspěších souboru a všichni členové jí svůj dík a vděčnost vyjádřili předáním Čestného uznání za dlouholetou práci ve vedení Divadelního souboru Tyl Slaná. K další činnosti by ji rádi vybídli právě po udělení a předání Zlatého odznaku Jizerské oblasti SČDO.

Vyhledávání

Ocenění členové našeho souboru

/album/oceneni-clenove-naseho-souboru/a20140614-195831-jpg/
/album/oceneni-clenove-naseho-souboru/a20140614-195855-jpg/
/album/oceneni-clenove-naseho-souboru/a20140614-195949-jpg/
/album/oceneni-clenove-naseho-souboru/a20140614-200002-jpg/