20. divadelní sezóna 2018/2019

Josefodolské divadelní jaro 2012 (Amatérská scéna)

17.05.2012 21:08

Josefodolské divadelní jaro 2012 proběhlo o víkendu 4.-6. 5. a je tedy již minulostí. Při pohledu zpátky, tak na počátek ledna 2012, si vybavuji, jak jsem si libovala, kolik máme letos času, začneme s přípravou hned, budeme mít na vše časovou rezervu a nebudeme ve stresu jako každý rok.

Ano, předsevzetí je jedna věc a realita věc druhá. Došlo, jako vždy, na realitu. Čas se krátil a rezerva nebyla žádná. V hlavě bušil alarm a na různé menší i větší lístečky se kupily poznámky, na co ještě nezapomenout, co ještě bezpodmínečně zařídit, vyřídit, nakoupit, vytisknout, poslat, vyklidit, umýt, vyčistit, vycídit, vyluxovat, nazdobit a hlavně, proboha, na nic a na nikoho nezapomenout.

Den „D“ a hodina „H“ jsou zde a já mám jakýsi mlhavý pocit, že něco nějak probíhá, že v Josefodolském divadle je množství lidí a všichni se smějí, tleskají a jsou velice milí, vzájemně se zdraví, povídají si a usmívají se na sebe. Z krásného snu jsem se probrala v pondělí, kdy v 5,30 hod. nemilosrdně zazvonil budík a upozorňoval mě, že musím vyskočit a připravit sebe a rodinu do práce a do školy.

Při rekapitulaci snu a skutečnosti si vědomuji, že sen nelhal a skutečnost je překvapivě velice příznivá. Josefodolský víkend 4.-6. 5. 2012 proběhl skutečně ve velice přátelské atmosféře, přesto, že jsme shlédli osm inscenací, absolvovali tři rozborové semináře a ve čtvrtek 3.5. během odpoledne jsme vyřešili změnu programu pro nenadále onemocnění v již přihlášeném souboru a operativní zařazení souboru jiného. Uf, oddechli jsme si. Počasí nám vyšlo na víkend vstříct a úžasní diváci nám zaplnili sál na všechna! představení. Dokonce soubor z Bozkova si přivezl své diváky a příznivce a také to na jejich představení bylo opravdu znát. Svou reakcí a potleskem, ale i celkovou atmosférou strhli i ostatní diváky a tak poslední soutěžní představení zažilo dlouhotrvající potlesk a skandování plného sálu. Lepší zakončení divadelní přehlídky si pořadatelé opravdu nemohli přát.

Josefodolská přehlídka si již našla své příznivce, přichází mnoho nových diváků, nejen pamětníci, ale i řada mladých lidí, kteří obdivují tu nádhernou a neopakovatelnou atmosféru ochotnického divadla. Zpětné ohlasy účinkujících souborů jsou také velmi příznivé a nám pořadatelům nezbývá nic jiného, než neusnout na vavřínech a nezklamat ani účastníky ani diváky.

Josefodolského divadelního jara 2012 se zúčastnilo sedm souborů. DS Tyl Slaná otvíral v pátek dopoledne přehlídku nesoutěžním představením pohádky Jiřího Chalupy „Co takhle svatba princi“, kterého se zúčastnili děti místní MŠ a ZŠ. V pátek odpoledne vystoupil domácí DS J.K.Tyl se situační komedií Pavla Němce „Amant“ a večer opět DS Tyl ze Slané s dramatem Dala Wassermana „Přelet nad kukaččím hnízdem“. Divadelní maraton pokračoval v sobotu dopoledne a místo plánovaného představení KDS Jizeran z Rakous (pro nemoc v souboru), přijel DS Scéna z Libochovic s inscenací „Salcburský guláš“ autorů Petra Pýchy a Jaroslava Radiše. Odpoledne diváky přijel pobavit DS Jirásek z Rokytnice komedií maďarského autora Lászlo Nádasiho „Moje žena se zbláznila“. DS Havlíček ze Zákup je pravidelným účastníkem naší přehlídky. Zaměřuje se na veseloherní žánr a autorské hry svého principála pana J.M.Šimka. Z dílny pana Šimka byla i komedie „Kontrola v městě Kocourově“. Sobotní večer zakončilo Rádobydivadlo Klapý. Je všeobecně známo, že divadlo z Klapý je velmi vyspělý soubor a vybírá si tématicky i herecky náročné hry. Do Josefova Dolu přijeli s tragikomedií Martina McDonagha „Kráska z Leenane“. Posledním představením bylo již avizované vystoupení ochotnického divadelního souboru Sokol Bozkov, který je rovněž pravidelným účastníkem JDJ a výběrem repertoáru plní přání svých diváků. Letos na přehlídku do Josefova Dolu přijeli s fraškou se zpěvy obrozeneckého autora Karla Sabiny „Maloměstské klepny“.

Rozborové semináře vedla porota ve složení Rudolf Felzmann, MgA Jan Hlavatý, Mgr Jaroslav Kodeš a tajemník poroty JUDr Jaromír Kejzlar. Dle ohlasu účastníků měly semináře profesionální úroveň a ze strany souborů jsou hodnoceny velice kladně. Jak sami porotci předesílali, mají osobní zkušenosti z amatérského divadla, a tudíž nemají zájem ochotníky od divadla odradit, ale naopak povzbudit je do další činnosti. Při seminářích bylo každé představení důkladně rozebráno – od autora textu, žánru a celkového zpracování inscenace, obsazení osob, hereckých výkonů, scény, světel, kostýmů, výběru hudby. K inscenaci, ale i k hodnocení poroty se pokaždé vyjadřují i členové hodnocených souborů, většinou režiséři, ale i herci a seminaristé přehlídky.

Josefodolská přehlídka má ještě jednu tradiční doprovodnou akci a tou je výstava. Je vždy přístupná během divadelního víkendu pro účastníky i náhodné kolemjdoucí. Letos to byla putovní výstava dětských výtvarných prací „Víla Izerína, patronka Jizerských hor“. Děti z české i polské strany Jizerských hor ztvárnili ve svých obrázcích pověst o víle Izeríně a bylo to milé a příjemné čekání na divadelní představení.

Při hodnocení takové akce, jakou je divadelní přehlídka v Josefově Dole, která má navíc statut postupové přehlídky na národní přehlídku do Vysokého n.Jizerou, nemůžeme zapomenout na dárce a sponzory. Všem děkujeme za podporu, kterou vyjádřili finančně i věcnými dary.

Co dodat na závěr? Josefodolské divadelní jaro je důstojným kulturním počinem, dostává se stále více do povědomí lidí, kteří rádi nechají doma vypnuté televizory a počítače, a stále častěji přicházejí do divadla, kde se pobaví, poučí, potkají se se známými a přáteli a společně tak vytvoří jedinečnou atmosféru hrajícím ochotníkům. A to je myslím ta nejlepší odměna nám pořadatelům.

 

Hana Stuchlíková,
jednatelka spolku DS J.K.Tyl Josefův Důl

 

C e n y :

Radim PODRAZKÝ – cena za herecký výkon v inscenaci „AMANT“.
Radek ŠMÍD – cena za herecký výkon v inscenaci „PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM“.
Martin BAŠEK – cena za herecký výkon v inscenaci „PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM“.
Václav FRK – cena za herecký výkon v inscenaci „SALCBURSKÝ GULÁŠ“.
Josef TUČEK – cena za herecký výkon v inscenaci „SALCBURSKÝ GULÁŠ“.
Petr SUCHÝ – cena za herecký výkon v inscenaci „KONTROLA V MĚSTĚ KOCOUROVĚ aneb JEDEN ZA VŠECHNY A VŠICHNI ZA JEDNOHO“.
Dana CENDROVÁ – cena za herecký výkon v inscenaci „KRÁSKA Z LEENANE“.
Ladislav VALEŠ – cena za režii inscenace „KRÁSKA Z LEENANE“.
Rádobydivadlo Klapý – cena za inscenaci „KRÁSKA Z LEENANE“.
Divadelní soubor TJ Sokol Bozkov – cena za spontánní herecký výkon v inscenaci „MALOMĚSTSKÉ KLEPNY“.

Č e s t n á  u z n á n í :

Helena KOŠTEYNOVÁ – za herecký výkon v inscenaci „AMANT“.
Petr BAŽANT – herecký výkon v inscenaci „PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM“.
Renata SOUKUPOVÁ – za herecký výkon v inscenaci „MOJE ŽENA SE ZBLÁZNILA“.
Jiří M. ŠIMEK – za autorský přínos v inscenaci „KONTROLA V MĚSTĚ KOCOUROVĚ aneb JEDEN ZA VŠECHNY A VŠICHNI ZA JEDNOHO“.
Dáša BERÁNKOVÁ – za herecký výkon v inscenaci „KONTROLA V MĚSTĚ KOCOUROVĚ aneb JEDEN ZA VŠECHNY A VŠICHNI ZA JEDNOHO“.
Jaromír HOLFEUER a Josef TUČEK – za scénu v inscenaci „KRÁSKA Z LEENANE“.
Jiří DOUBEK – za režii inscenace „MALOMĚSTSKÉ KLEPNY“.
Josef KURFIŘT – za hudební doprovod v inscenaci „MALOMĚSTSKÉ KLEPNY“.

Vyhledávání