20. divadelní sezóna 2018/2019

DS Tyl Slaná na přehlídce v Josefově Dole (Slánský list)

01.06.2005 11:08

Ve dnech 6. - 8. května 2005 se v Josefově Dole uskutečnila další přehlídka ochotnických divadelních souborů. Na tomto, již 15. ročníku, poprvé vystupoval také náš Divadelní soubor Tyl, který zde představil svou aktuální hru Podivná paní Savageová od amerického autora Johna Patricka. Ještě vloni jsme se přehlídky zúčastnili pouze jako přihlížející soubor, letos jsme už přešli z hlediště na jeviště. Dalšími účastníky byly divadelní soubory z Vysokého nad Jizerou, Zákup, Poniklé a Bozkova, a našeho účinkování v této společnosti si opravdu velmi vážíme. Navíc se na nás usmálo štěstí a naše představení bylo zařazeno na sobotní večer, tedy na dobu, kdy se do divadla zpravidla přijde podívat největší množství diváků. Ne jinak tomu bylo i tentokrát. Náš čas se tak naplnil v sobotu 7. května v půl osmé večer. Tímto vystoupením nás však bohužel provázela smůla začínající velikou nervozitou nás všech a dále pak malými, ale podstatnými technickými problémy konče. Přesto jsme do tohoto představení dali vše a rozhodně se nemusíme za náš výkon stydět. A báječné publikum nás i proto odměnilo potleskem, který nebral konce. Ještě jednou děkujeme za tento báječný zážitek. Porota, která byla i letos složena ze zkušených hereckých profesionálů, a jejíž prací bylo co nejobjektivněji zhodnotit námi předvedený výkon, měla sice několik výhrad a ne vše se jí líbilo, ale i s jejím verdiktem jsme byli nakonec docela spokojeni. Jeden z členů poroty totiž prohlásil, že divadlo se má hrát především pro lidi, pro jejich pobavení a radost. A to byl také náš cíl, který se nám i v Josefově Dole podařilo splnit. Navíc jsme si odtud odvezli i diplom za účast a jedno ocenění v podobě Čestného uznání za herecký výkon, který byl udělen Lídě Hajdinové, představitelce titulní role Ethel Savageové. Co dodat na závěr? Divadelní přehlídka v Josefově Dole se i letos stala prostředím, ve kterém se sešla spousta divadelních kamarádů. Během roku se sice vídáme například při zájezdových vystoupeních, ale teprve tady máme možnost si déle pohovořit, posedět, prostě se společně pobavit. A to se i tentokrát skutečně povedlo.

Vyhledávání