20. divadelní sezóna 2018/2019

Drazí spoluobčané, vážení voliči

09.10.2014 14:42

Pokud vám úvodní oslovení tohoto příspěvku přišlo poněkud netypické a poněkud politické, máte úplně správný dojem. Rádi bychom vás totiž seznamili s aktuální novinkou. Některé tváře, které můžete znát z našeho divadelního souboru, se v nejbližších dnech začnou objevovat v souvislosti trochu jiné, než je divadelní tvorba a činnost. Někteří ze členů našeho souboru se totiž rozhodli kandidovat v nadcházejících komunálních volbách do obecních zastupitelstev. Jejich snaha svědčí o tom, že mají vážný zájem o život a dění v obci, kde žijí a svou prací rádi přispějí k jejímu rozvoji a vzkvétání. Neznamená to ale, že by se přestali věnovat své práci pro náš divadelní soubor a i nadále je budete na našich akcích vídat. Přejeme jim tedy hodně úspěchů ve volebním klání a mnoho dobře odvedené práce. Pokud můžete, podpořte je.

Vyhledávání