19. divadelní sezóna 2017/2018

registrace do klubu

Vážení zájemci o členství v našem novém klubu, abyste se mohli stát právoplatným členem a využívat tak všechny výhody našeho klubu, je nutné provést následující registraci, pomocí které získáme všechny potřebné údaje ke komunikaci s vámi. Můžeme vás ujistit, že takto získané údaje budou použity výhradně pro informování o akcích, činnostech a událostech souvisejících jen a pouze s našim Divadelním souborem Tyl Slaná. Získané údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Předem vám děkujeme za registraci a váš zájem o Klub diváků Divadelního souboru Tyl Slaná. Registrace a členství je zcela zdarma! Členství můžete kdykoliv ukončit písemnou výpovědí.